Historiek

In de nu volgende evolutiebeschrijving met detailuitleg over ons ontstaan en over onze locaties, probeer ik te antwoorden op vaak gestelde vragen van eigen jeugdspelers, van niet-Lembeekse clubleden of van bezoekers in onze club.
De informatie hiervoor haalde ik uit een jaarverslag KVKT (1972-1973), verkregen van vriend en ere-voorzitter KVKT Jean Heylenbosch; uit het gemeentearchief; uit gegevens van onze eerste website opgesteld door gewezen topspeler en bestuurslid Stef Magnus; uit toespraken van vroegere ledenfeesten; uit mijn gemaakte verslagen als verslaggever van onze bestuursvergaderingen vanaf 1981; uit verslagen van ons intern sportcomité (1993 – 1996) en uit eigen herinneringen als oudleerling van zowel de Sint-Veroonschool (1956-1962), het Sint-Jozefinstituut (externe leerling middelbaar onderwijs 1962 – 1965) en leerkracht Sint-Veroonschool (2de leerjaar schooljaar 1969-1970). Veel leesgenot !

Voorzitter Francis Berckmans, februari 2012

Clubnaam

“Tafeltennisclub Lembeek Sint-Veroon” Afg. “TTC Lembeek St-Veroon”

Onze clubnaam verwijst naar de twee bonden waarbij wij aangesloten zijn:

 • Sint-Veroon = clubnaam bij SPORTA,
  de vroegere Koninklijke Vlaamse Katholieke Tafeltennisfederatie (KVKT)
  in de competitie speelt elke ploeg met 3 spelers; 9 enkelwedstrijden en
  1 dubbelwedstrijd in totaal
 • Lembeek = clubnaam bij VTTL,
  onderafdeling van de vroegere Koninklijke Belgische Tafeltennisbond (KBTTB)
  in de competitie speelt een ploeg met 4 spelers; 16 enkelwedstrijden zonder dubbelspel
Vanaf 2010 …
Door het afhaken van enkele spelers en de nog te jonge jeugdspelers voor de avondlijke verplaatsingen, wordt het steeds moeilijker om alle ploegen volwaardig bemand te krijgen.
Vanaf seizoen 2011 neemt Bavo Vanderhaegen het puzzelwerk voor de ploegensamenstelling VTTL op zich.
In de jaren 2007 tot 2011 wordt het kasteelpark ook niet gespaard van vandalisme. Onze club heeft liefst 5 maal te maken met vandalisme of inbraken. Het stadsbestuur plaatst ter beveiliging reeds 3 metalen inbraakvrije buitendeuren voor de 3 verenigingen met ingang via een gelijkvloerse buitendeur. Tot nu toe is dit een succesoplossing !
Ronny Vannerom, gewezen clubspeler uit de eerste ploeg, leidt vanaf 2011 de maandagavondtrainingen.
We treden in 2011 aan met 4 ploegen in VTTL en met liefst 5 ploegen in Sporta. De stimulerende motivatie van Igor Bagare met zijn wekelijkse ploegensamenstelling en het resultatenverslag achteraf voor alle spelers op mail, zit hier voor veel tussen. Onze succesjeugd Aaron, Karel en Robby Meurisse bewijzen in Sporta hun waarde in de competitie.
In 3de afdeling staan ze ruim op kop. Ze winnen meestal met grote verschilcijfers en opteren voor de kampioenstitel.
We hopen op een verdere stijgende opkomst van reeds gevorderde spelers. Op zondagvoormiddag komt er, na een mindere periode, opnieuw meer volk recreatief spelen of een glaasje drinken in onze vernieuwde bar.
Onze houten inkomtrap is reeds jaren aan vervanging toe. Het stadsbestuur belooft hier in 2012 werk van te maken evenals van het oplossen van het muurvochtprobleem als gevolg van waterinsijpeling via de regenpijpen van de dakgoot.

Vanaf februari 2012 start onze nieuwe website met speler Bart Tanghe als webmaster.

Eind februari overlijdt plots Guy Tordeur na een tweede hersenbloeding in drie jaar tijd. Guy was oud-speler van onze beginjaren, tijdelijk bestuurslid en steeds klaar om een helpende hand toe te steken.
In Sporta wordt in 2012 gestart met een jeugdcriterium onder 4 clubs (Beersel, Essenbeek, Dilbeek en St.-Veroon) als aanvulling van de jeugdtoernooien. Voor onze club spelen Bram Knockaert, Jelle Bouquiaux, Robin en Natasha Kelchtermans en Maxim Van den Broucke In A- en B-ploeg.
December 2012 : Onze houten inkomtrap en de muurbepleistering worden afgebroken. Afbraakstof overheerst in bar, kleedkamers en speelzaal. Veel opkuiswerk! Gedurende een maand gebruiken we de nooduitgang via de inkomdeur van de Judoclub als in- en uitgang. Eind februari 2013 is de nieuwe metalen trap afgewerkt en kunnen we opnieuw langs onze inkom de club betreden. Na een nieuwe gangverlichting en murenvernieuwing door het stadspersoneel beschikken we opnieuw over een prachtige accomadatie.
Bavo Vanderhaege wordt nieuw bestuurslid vanaf 18 februari 2013.

De Milleniumjaren: vernieuwing en succesjeugd
Het clubbestuur wordt verder vernieuwd. In 2001 wordt Yves Hendrickx secretaris KVKT en David Linthout neemt het secretariaat KBTTB voor zijn rekening.
2002 is een sleuteljaar in het tafeltennis algemeen en voor onze club in het bijzonder.
– De KBTTB wordt opgesplitst in een Vlaamse Bond (VTTL) en een Waalse bond (FRBTT). Verschillende Brusselse en nabije clubs zoals Clabecq en Nijvel verhuizen naar de Waalse bond. Met minder clubs zijn er ook meer ploegen nodig om de 22 competitieweken te halen. Grotere clubs met meerdere ploegen in dezelfde afdeling (vb. Diest) zorgen ervoor dat wij soms meermaals per seizoen naar de uithoeken in Vlaams Brabant moeten. Niet iedereen staat te springen om ’s avonds deze verre verplaatsingen te maken.
– Willy Lequeue verlaat om gezondheidsredenen onze club in volle vriendschap na 20 jaar punctuele dienst als penningmeester, als kampioen en topspeler en nauw betrokken bij alle cluborganisaties.
“Petit Michel Verschueren” zoals hij wel eens werd genoemd wordt gehuldigd op ons 30-jarig ledenfeest. Hij neemt na een emotionele speech gevolgd door een langdurig applaus afscheid, maar zorgde intussen voor een waardige opvolger als schatbewaarder.
David Linthout, bankbediende vertrouwd met de Euro en met geldzaken neemt de functie van clubkassier over.
Ikzelf stop stilaan wegens herhaaldelijke rugklachten als actief competitiespeler.
-Wij organiseren vanaf nu het jaarlijks mosselfeest op zelfstandige basis. De opbrengst komt goed van pas om de stijgende onkosten te dekken zonder extra-lidgelden te vragen.
-Het jaarlijks ledenfeest wordt vervangen door een vijfjarig jubileumfeest.
-De informatisering dringt ook verder onze club binnen en vanaf 2002 gaat onze eerste website, samengesteld door speler en webmaster Stef Magnus, on-line.
Naast goede seniorenprestaties in beide tafeltennisbonden laten onze jeugdploegen vanaf 2002 tot 2008 ook flink van zich horen: provinciale ploegentitels en meerdere individuele kampioenstitels en tornooititels voor meisjes en voor jongens volgen elkaar op. Uitschieters zijn Nele Vanderhaegen, Kristel Van Bellingen en Eline Debast bij de meisjes. Bij de jongens staat Alexandre Teirlinckx aan het commando, gevolgd door Jesse Van Pee.
In 2003 neemt Glenn Van Hemelrijck de secretaristaak VTTL op zich. Onze spelersuitrusting wordt ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan vernieuwd met sponsoring van firma ICT via Rudi Leonard. Mevrouw Bruno Demaeseleer maakt een nieuw blauw clubvaandel, gesponsord door Proxi-Delhaise Buizingen. Gerant Jan Luyckfasseel zelf is een oud-speler van onze club. Op paasmaandag 2003, na een korte ochtendjenever, dragen Jan, Ronny Derdelinckx en secretaris Sporcrea Yves voor de eerste maal ons vaandel mee in de paasprocessie. Familie en vrienden vergezellen hen op hun dagtocht. Ons bestuur wacht hen na de intocht op in onze bar. Dit zal jaarlijks herhaald worden.
In 2004 wordt onze kleedkamer vernieuwd en opgesplitst in dames- en herenkleedkamer. Sponsors schrijnwerkers Pissens J. en Van den Berghe H. vervangen de vloer en nemen de verbouwingswerken op zich.
Willy Bogaerts, oudgediende en vaste speler van onze A-ploeg VTTL, wordt in 2005 secretaris en interclubleider VTTL.
In 2005 wordt onze speelzaal vernieuwd met lambrisering, aangebracht door firma Clement. In de inkomhal krijgen we nieuw sanitair. Felix Destrijker zorgt voor het metselwerk en J-P Debast werkt de betegeling van muur en vloer af.
Ons jaarlijks jeugdtornooi Sporta kent nog steeds een groot succes niettegenstaande de verminderde opkomst bij organisaties in andere clubs. Iedereen hiervan kent ook mijn vrouw Celine voor haar bediening van lekkere koffie en belegde broodjes tijdens onze tornooien.
In 2006 organiseren wij (Willy Bogaerts en ikzelf) samen met PPK Essenbeek een promotiedag voor de jeugd in De Bres te Halle. Gastspeler is niemand minder dan J-M Saive. Een goede opkomst, maar zonder gevolg voor ons jeugdbestand.
Eerst Willy Bogaerts en later onze oudste clubspeler Roger Denayer, zien de noodzaak van verjonging in de club goed in en komen een handje toesteken tijdens de woensdagnamiddagtrainingen die een groot succes kennen. Onze jeugd behouden tot latere competitiespelers wordt steeds moeilijker.
Met het herinvoeren van gerichte maandagavondtrainingen door een trainer, niet-clubspeler en met ervaren clubspelers als sparringpartner, hopen we op meer succes in de doorstroming van de jeugd naar de seniorencompetitie.
Trainer Rhiduane zet hier zijn beste krachten voor in.
In 2007 volgt clubspeler Igor Bagare erevoorzitter Jean Heylenbosch op als provinciaal voorzitter van de huidige Bond Sporta. Naast het bondswerk zorgt Igor ook voor de wekelijkse ploegensamenstelling in de Sportabond.
Aaron Van Pee begint aan zijn kampioenenraid met de Provinciale en Federale titel bij de preminiemen.
We treden ook aan met een damesploeg in VTTL met Bertje Stoffels als ploegkapitein.
In 2008 wordt Kevin Hannon feestleider. Hij organiseert ons nu vijfjaarlijks ledenfeest in Zaal Fantasia.
Opkomend jeugdtalent Karel Dammans wordt kampioen preminiemen en primeert de jeugdtornooien.
In 2009 zijn alle scoreborden, na de beginnende testperiode, volledig functioneel. Onze bar wordt vernieuwd en gemoderniseerd. De vloer-, plafond- en muurwerken, onder leiding van Erwin Demol, worden met man en macht aangevat. Ronny Derdelinckx zorgt voor het verhoog voor de toeschouwers, voor centrale verwarming en voor een moderne toog op manshoogte. Sponsor-schilder Erik Roelands schildert de muren als eindafwerking. Het geheel mag zeker gezien worden zoals ook blijkt uit de foto’s op het welkomsblad van deze website.
Op 3 juli 2010 overlijdt plots stichter-erevoorzitter Henri Luyckx. Het bestuur en een spelersdelegatie nemen afscheid tijdens de begrafenisplechtigheid op 10 juli 2010. Een enthousiast persoon, gekend tot ver buiten Lembeek, verlaat ons voor altijd.

pingpong lembeek barpingpng lembeek bar

 

De jaren ’90 met ups en downs
Om aan de stijgende clubuitgaven voor inschrijving van nieuwe spelers, uitrusting en onderhoud van onze lokalen te voldoen wordt er jaarlijks lidgeld als kleine bijdrage van de spelers gevraagd.
In 1990 is onze clubvlag voor het eerst te zien in de Lembeekse paasprocessie ter ere van patroonheilige St.-Veroon.
Ikzelf, samen met toenmalige jeugdspelers mijn zoon Bart en mijn neef Jurgen Van Bockrijck, stappen mee op voor de hele tocht achter de kasdragers naast de vaandels van Chiro, KWK en Vrouwengilde. Hiervan is een verkleinde foto te zien op de paasaffiche met de afbeelding van Willy Hernie.
Het secretariaatwerk voor de 2 bonden wordt opgesplitst. Voor K.V.K.T krijgen we na enkele leden waaronder Stef Magnus (gewezen lid van het bondsbestuur) en Wim Caerels, Eddy Mels, zoon van voorzitter Roland als secretaris.
In de KBTTB nemen verschillende spelers steeds voor enkele jaren het secretariaatwerk op zich.
In 1991 wordt op maandagavond getraind onder leiding van Thierry Merrien. Vanaf 1992 neemt Patrick Schroeders de trainingen op zich. Het straffe trainingswerk loont en op sportief vlak beleven we gloriejaren. David Linthout, Bert Tondeur en Johan Vandenbosch zijn opkomende jeugdtalenten. In 1993-1994 spelen we me 5 ploegen in KBTTB met in de 1ste ploeg Pascal Depreter, Dirk en Stefaan Magnus en Dirk De Hertog. Daarnaast treden we in KVKT met liefst 6 ploegen aan met in de 1ste ploeg Wim Caerels, Dirk De Cleene en Dirk Magnus met als reserven Pascal De Preter, Erwin Smismans en Omer Van Hooren.
Vanaf 1993 behaalt St.-Veroon A drie maal op rij de kampioenstitel in 1ste afdeling met naast lokomotief Erwin Smismans ook de ingehaalde A-spelers Omer Van Horen en Dirk De Cleene.

Vanaf 1993 tot 1996 heeft onze club ook een intern “Sportcomité” met als leden : Stef Magnus (voorzitter), Wim Caerels (secretaris), Magnus Dirk (interclub KVKT), Vermeiren Jean-Pierre (interclub KBTTB), Willy Lequeue (schatbewaarder),
Vermeiren Bert (trainingen) en Depreter Pascal (contactpersoon met spelers). Het doel van dit comité is: de clubleden op sportief vlak te stimuleren en te begeleiden. Het sportcomité richt ondermeer jaarlijks een groot tornooi voor hoger geklasseerde spelers in.
In deze periode geeft Piet Vermeiren op “Stadsradio Halle” naast tips over tuinieren ook wekelijks commentaar over onze sportprestaties. Ik zal deze taak nadien een seizoen lang overnemen, live vanuit onze bar op zondagmorgen.
Vanaf 1994 herstart de jeugdcompetitie op zaterdagnamiddag. Ik neem de organisatie ervan op mij en kan steeds beroep doen op nuttige tips en suggesties van Igor Bagare, jeugdcoördinator KVKT. Onze accomodaties worden een tweede maal grondig vernieuwd. Bruno Demaeseleer, speler vanaf de beginjaren van de club, trekt bijkomende sponsors waaronder Erik Roelants en drukkerij Debast aan. Alle financiële hulp is steeds welkom voor onze club in uitbreiding.
Eigenaar stad Halle vernieuwt in 1994 de buitengevels van ons gebouw. Via de werkstellingen aan de buitenkant maken we spijtig genoeg onze eerste inbraak mee. Onder andere een origineel Sint-Veroonbeeldje, gemaakt en geschonken door kunstenaar Willy Luyckx werd toen ontvreemd. Binnen de gebouwen worden de overgordijnen vervangen. Mevr. Bosmans, moeder van speler Bart Bosmans, zorgt voor de confectie ervan.
Tijdens en na de Lembeekse jaarmarkt op maandag zijn Willy Lequeue en enkele bestuursleden van dienst als barman in onze bar. Zij laven de dorstige marktkramers en bezoekers, een traditie die tot in 2008 zal behouden blijven.
In 1995, het jaar van de splitsing van de provincie Brabant, volgt in onze club ook een bestuursherschikking. Roland Mels treedt af als voorzitter na meer dan 20 jaar dienst. Ik wordt na 3 jaar voorafgaandelijk secretaris KBTTB, aangesteld tot nieuwe voorzitter van onze club. Ik volg in 1996 ook Henri Luyckx op als jeugdtrainer en jeugdverantwoordelijke.
Op 20 en 22 augustus 1996 starten onze clubkampioenschappen met Wim Caerels, secretaris KBTTB als organisator.
Ons jeugdtornooi van 20 december 1997 telt maar liefst 35 deelnemers. Onder hen 8 Lembeekse jeugdspelers met voor het eerst een vrouwelijke speelster, namelijk onze Lies Derdelinckx, finaliste in de reeks miniemen. Lies zal nog jaren meedraaien in de competitie.
In 1997 stoppen of transfereren enkele sterspelers waaronder Erwin Smismans, Dirk Magnus, Patrick Roelens en Dirk De Hertog naar PPK Essenbeek of naar andere clubs. In 1997 komt Igor Bagare over van Beersel (KVTB). In 1998 komt Yves Hendrickx (D0-speler Paluck in KBTTB) en Beersel (KVKT) bij ons. Eind 1998 stopt Stef Magnus als bestuurslid in onze club. Vanaf ’98 (tot 2000) komt zelfs Chinees Yao onze competitiespelers onder handen nemen.
In 1998, ter gelegenheid van het 25-jarig clubjubileum wordt onze spelersuitrusting vernieuwd met sponsoring van firma Editra. De tweede grote vernieuwingswerken in de club worden gestart. Firma luckx plaatst in opdracht van de stadseigenaar nieuwe buitenramen in onze locaties. Wij zorgen voor nieuwe zonwerende overgordijnen via firma Home Market. Een nieuwe heteluchtblazer wordt door firma Van Cutsem uit St.-Pieters-Leeuw geïnstalleerd en onze groene speeltafels worden vervangen door nieuwe blauwe tafels met blauwe tussenschotten, gemaakt door speler Michel Desmet. De oude grote scoreborden in de zaal worden vervangen. Moderne elektronische bedieningsklavieren naast de speeltafels, computergestuurd met software ontworpen door Bart Tanghe en met display op 2 flatscreens, sponsor ICT, boven de bedieningstafel in de bar, moeten ervoor zorgen dat de supporters alle wedstrijden perfect kunnen meevolgen. Francis Thibout zorgt voor de montage en de elektrische bedradingen en verbindingen. Ook de verbouwing van ons vergaderlokaal wordt gestart met de eerste afbraakwerken door het stadspersoneel en nadien o.a. door Guy Tordeur en Jean Depreter. De muurlambrisering en de kasten worden vakkundig geplaatst door Ronny Derdelinckx, reeds jaren wekelijkse competitiespeler, terwijl speler Francis Thibout de elektriciteitswerken en de plafondverlichting voor zijn rekening neemt.
In ’98 laat St.-Veroon een unicum noteren in KVKT: voor het eerst wordt een B-ploeg kampioen in de hoogste afdeling.
De individuele Provinciale titels KVKT stapelen zich op, gaande van miniemen tot veteranen. Een nieuwe talentvolle jeugdspeler, Julien Chapelle, behaalt naast de provinciale titel NG in KBTTB, ook de Brabantse en Federale titel in KVKT. De federale “Wisselbeker de Hollogne” in lagere reeks wordt net niet definitief binnengehaald; het blijft wachten op een 5de zege. In KBTTB moet de eerste ploeg ondertussen herhaaldelijk gewijzigd worden. Na jarenlang in de “Top 5” te hebben gestaan in 2de provinciale, degradeert onze A-ploeg in 1998 voor het eerst in het 25-jarig bestaan van de club. In 1999 wordt deze misstap ruimschoots goedgemaakt. De kampioenstitel in 3de provinciale met bovenop de Vlaams-Brabantse en de Federale titel, brengen onze 1ste ploeg weer in 2de provinciale.
In 1998 gaat onze jaarlijkse T.D. op paaszaterdag in “Zaal De Kring” na 25 succesjaren ter ziele en verliezen we hierdoor een belangrijke bron van inkomsten voor de club.
Op de bestuursvergadering van 14 februari 1999, met uitgenodigden voorzitter Guy Tordeur en secretaris Alfons Geeraerts van het Jaarmarktcomité, beslissen we om samen in september een “haantjeskermis” ter vervanging van de afgeschafte paasfuif te organiseren. Voor de grote uitgaven voor zaalvernieuwing, spelersuitrusting, jubileumfeest en trainingen kan de club extra financiële steun best gebruiken. Alles is vastgelegd tot de dioxinecrisis van het voorjaar 1999 spelbreker speelt: er mag geen pluimvee verhandeld worden en haantjeskermissen worden overal afgeschaft. Voor dit probleem vinden we een oplossing via Guy Tordeur, die op de zondagvergadering van 27 juni 1999 voorstelt om een mosselkermis te houden i.p.v. een haantjeskermis. Het voorstel wordt aanvaard. Guy wordt aangesteld als feestleider in ons bestuur en met het Jaarmarktcomité houden we op 4 en 5 september 1999 ons eerste mosselfestijn, tevens de eerste mosselkermis in “De Kring”. Dit wordt meteen een succes. We houden samen 3 jaar mosselkermis in september.
Met een nieuwe lichting jeugdspelers met als uitgesproken talent Alexandre Teirlinckx wordt de 20ste eeuw glorieus afgesloten. Ondervoorzitter Roger Denayer en ikzelf ontvangen van Bondsvoorzitter Jean Eylenbosch in 2000 tijdens ons jaarlijks ledenfeest het “Ereteken met Zilveren Palmen” voor reeds bewezen bestuurstaken in KVKT

Het tweede decenium: de uitbouw van de club
Ter gelegenheid van onze tiende verjaardag brengen we een infoboekje uit dat in de hele gemeente wordt uitgedeeld.
Onder impuls van schatbewaarder Willy Lequeue worden meerdere sponsors waaronder hoofdsponsor “Vache Bleue”
aangetrokken zodat ook de financiële problemen voor de onkosten van opbouw, uitrusting en onderhoud uit onze beginjaren kunnen verholpen worden. Willy Lequeue neemt de taak van schatbewaarder op zich.
Onze zaal en bar worden aangepast met verlaagd plafond onder leiding van toenmalig bestuurslid Hubert Boschmans.
Via Willy Lequeue en firma Vache Bleue krijgt onze zaal 4 grote electro-mechanische scoreborden, aan de plafondbalken gemonteerd en bediend door de arbiters vanaf een toetsenbord naast elke speeltafel. Vanuit de bar kan iedereen vanaf nu het spelgebeuren in de zaal mee opvolgen: een echt unicum in de provincie !
In 1982 overdekken we onze plankenvloer met hardhouten vloerplaten, gesponsord door schrijnwerkerij Debast en afgewerkt door Felix Wijns, toenmalig klusjesman van “De Kring”, hierbij geholpen door bestuur en spelers.
In 1985 wordt het dak een eerste maal vernieuwd door stad Halle.
In het seizoen ‘85–‘86 spelen we voor het eerst met een volledige damesploeg in Nationale met o.a. Brabants kampioene Lydia Smismans.
Willy Lequeue speelt sparringpartner en Wim Caerels met zijn beruchte backhandtopspin, traint de competitiespelers op zaterdagnamiddag. Hierdoor stijgt het spelniveau en in 1990 hebben we in KBTTB liefst 10 C-spelers op onze sterktelijst staan met daarnaast 2 ploegen in 2de provinciale. Het aanvallend spel van de gebroeders Magnus en het verdedigend spel van Erwin Demol en Willy Bogaerts doen menig tegenstander in het zand bijten.
Meerdere ploegen en spelers individueel behalen de provinciale en zelfs de Federale kampioenstitel. Vanaf 1988 begint junior Pascal Depreter in KVKT aan een reeks Provinciale kampioenstitels gaande van reeks F tot reeks C in1995. Hiervoor verwijs ik tevens naar ons clubpalmares KVKT, het huidige SPORTA, want in deze bond vooral namen we ook deel aan de Provinciale Kampioenschappen.
Ondertussen begeleidt Henri Luyckx, “Ritje” genoemd, onze jeugd op woensdagnamiddag en starten we ook in de jeugdcompetitie KVKT op zaterdagnamiddag. Jeugdspelers van toen, de gebroeders Jurgen en Kurt Luyckx, Toon en Erik Janssens en o.a mijn zoon Bart herinneren zich wellicht nog de eigen rijstijl van “Ritje” in zijn “Blauw bakje”: volle gas om toch maar op tijd aan te komen. Naast “Ritje” zorgt ook secretaris Eddy Mels voor verplaatsingen.
Het voorbeeld van de Zweed Björn Borg van tafeltennis- tot tenniskampioen werkt ook aanstekelijk voor een aantal van onze clubspelers. Ze ruilen hun sporthobby met het kleinere pingpongballetje voor het veldspel met het grotere balletje: het tennisspel. Secretaris Willy Massien, Jean Struelens, Luc Hollevoet, Ghyslain Plasman, J-P Meulepas verlaten in alle vriendschap en na jaren actieve inzet onze club en kiezen resoluut voor het tennisspel op een plein achter het Lembeekse voetbalveld. Hier ontstaat “Tennisclub Sint-Veroon”. Andere clubspelers waaronder Willy Lequeue, Manuel Fueyo en huidige spelers Erwin Demol en Bruno Demaeseleer blijven beide sporten combineren.
Ondertussen floreert onze zondagmorgen: naast een volle zaal met trainende spelers of recreatiespelers, worden er tot maximaal 3 tafels in de bar ingenomen door wekelijks kaartspel. Het clubbestuur met vaders Mels, Denayer en mijn vader, sponsor Theo Van Bockrijck, aangevuld met vaders van spelers Depreter, Van der Wee, Vaillemans, klusjesman Felix Weyns en supporters zoals Jean Hernie en Maurice Deblander, zorgen er soms voor een drukte van jewelste in de beste verstandhouding en met de nodige omzet erbij. (er zijn nog geen alcoholcontroles!)
Het eerste jeugdtornooi van St.-Veroon in K.V.K.T. komt er in december 1989 onder leiding van Stef Magnus en Wim Caerels. Voor gehaktballetjes, worsten en broodjes zorgt Roos, echtgenote van Willy Lequeue. Voor de bardienst zorgen Henry Luyckx, Roger Denayer, Fernand Vaillemans, Willy Lequeue en ikzelf.
Verdienstelijke bestuursleden worden gelauwerd in K.V.K.T en krijgen een bronzen ereteken voor 15 jaar dienst:
Roland Mels in 1989; Roger Denayer, Henri Luyckx, Willy Lequeue en ikzelf in 1990.
Eigen clublokaal en uitbouw van de club
In 1978 nemen we afscheid van “De Kring” als clublocatie en starten we in het kasteelpark in het overgebleven vleugelgebouw van het 17de eeuwse “Kasteel Richardot” in het centrum van Lembeek.

pingpong Lembeek Kasteel

binnekoer kasteel lembeek

kasteel_lembeek

Straatzijde kasteel lembeek

Kasteel, gebouwen en park werden in 1904 aangekocht door de Broeders der Christelijke Scholen, gesticht door Jean-Baptiste de La Salle. De hele locatie deed dienst als “Hoofdhuis” met verblijf van de broeders en met opleidingscentrum voor novicen. In het geklasseerde poortgebouw zien we nu nog boven de zware houten inkompoort een stersculptuur, het embleem van de Stichter.
In de accommodatie werd later ook een internaat en de Middelbare Sint-Jozefschool voor jongens gehuisvest met leerlingen als juvenist, intern of extern. Verschillende Lembeekse jongens werkten hier als “Extern” de lagere middelbare school af. Naast hoge pedagogische doelstellingen handhaafden de broeders-leraars ook de orde, tucht en discipline op de gekende strenge manier van: “Wie niet horen wil … moet voelen!” De 3 klaslokalen bevonden zich op de gelijkvloerse verdieping van de resterende vleugel (de lokalen die nu gebruikt worden door “meisjeschiro Idoena” van Lembeek). Het prachtige kasteel met grote inkomhal, bureaus, vergaderzalen, kapel, feestzaal, eetzaal, kelderkeuken waarin ook enkele Lembeekse vrouwen werkten als keukenhulp of als poetsvrouw, met bijgebouwen tot in de Bondgenotenstraat en de Gasthuisstraat werd na het vertrek van de Broeders gesloopt in 1972 na aankoop door de firma Colruyt N.V.
In 1985 werd het hele resterende domein met park aangekocht door stad Halle, tot op heden eigenaar ervan.De bouwvallige verdieping boven de vroegere 3 middelbare klassen, vroegere slaapkamers van broeders, wordt onder leiding van Roland Mels met hulp van zijn vader, broer en schoonbroer, omgebouwd tot onze eerste eigen speelzaal met zelfgemaakte banken in onze bar. Jacky De Geest legde het elektriciteitsnet en zorgde voor de verlichting, Firma L. Denayer plaatste de gasverwarming in zaal en bar en de houten plankenvloer wordt grondig gerestaureerd. Via secretaris Willy Massien verkrijgen we overgordijnen als afscherming van inkomend licht.
We spelen vanaf nu in een eigen volwaardig clublokaal.

pingpong lembeek barpingpong lembeek oude bar

pinpong_zaal2000

Ping pong zaal voor 2009

De houten plankenvloer wordt een eerste maal bijgewerkt en overdekt met vinyl en alle binnenmuren krijgen een eerste verflaag.

Ons ledenaantal vergroot en sportief gaat het ons goed voor de wind. Het jaarlijks ledenfeest in oktober, hoofdzakelijk in zaal “De Kring” met kookster Odette en animatie met optredens van clubspelers o.l.v. Willy Lequeue kent grote bijval.
In KVKT wordt in 1981 de Federale titel behaald in 3de afdeling met Willy Lequeue, Erwin Demol, Wim Caerels, Willy Massien en ikzelf.

De startjaren ’70 en de zoektocht naar een eigen lokaal
De definitieve start van het competitietafeltennis werd genomen in Koninklijke Katholieke Tafeltennisbond in het seizoen ‘72-‘73. De eerste officiële brief naar toenmalig Lembeekse Schepen van Sport, de heer Roger Delespesse, dateert van 14 april 1972. Er werd eerst gespeeld in een eigen gemaakt zaaltje boven de eetzaal in de Sint-Veroonschool.
Hier werden we hetzelfde jaar nog aan de deur gezet door directeur G. De Clerck.
De competitie werd afgewerkt in zaal “Café des Sports” in de Fonteinstraat.
In het jaarverslag van de algemene vergadering KVKT in 1973 wordt Pingpongclub St.-Veroon voor het eerst officieel vermeld met voorzitter-penningmeester Roland Mels, ondervoorzitter Roger Denayer, secretaris-speler Willy Massien en 13 ingeschreven clubspelers waaronder Jean Struelens, Mark Van Lieferinge, Freddy Deleeuw, Fernand Mels, Daniël Brillet, Michel Luyckx, Jaak Struelens, Guy Tordeur en ikzelf. Met clubnummer 2001 zijn we de tweede oudste club in KVKT. We organiseerden onder impuls van secretaris Willy Massien een recital met zanger Will Tura in zaal “De Bres”, het huidige “Vondel”. Dit werd een succes en de opbrengst kwam van pas voor onze startende club. Voorzitter Roland als PR-man en reserve-competitiespeler trok een aantal sponsors aan waaronder Boetiek Willy, schrijnwerkerij Debast, bierhandel “Raison”, kunstsmid Willy Luyckx en carrosseriebedrijf Cesar Savat van Lembeek.
Voor het seizoen ‘73-‘74 verhuizen we voor de competitie naar zaal De Kring. Telkens moesten de 4 speeltafels opgesteld en na de wedstrijden weer afgebroken en opgeborgen worden naast het podium, hetgeen ook een vluggere slijtage van de tafels inhield.
Het einde van het seizoen ‘74-‘75 werken we tussentijds af in het Cafézaaltje “bij Gabriëlle” naast de kerk in het naburige Waals-Brabantse Clabecq.
In 1976 keren we terug naar zaal “De Kring” en sluiten we ook aan in de Koninklijke Belgische Tefeltennisbond met clubnummer B252 en met 2 ploegen. Willy Massien, speler in beide competities, neemt al het secretariaatwerk voor de 2 bonden op zich. Met steeds meer aan te sluiten spelers en ploegen met wekelijkse ploegenopstellingen, een niet te onderschatten taak: handmatig en zonder de hulp van de nu bestaande computerprogramma’s. In 1976 wordt in KBTTB ook meteen de Brabantse kampioenstitel behaald in 5de provinciale, met als ploeg Willy Massien, Erwin Demol en Roger Denayer, beiden nog steeds actief spelend, en ikzelf. Een paar ervaren geklasseerde spelers waaronder Willy Lequeue, Henri Luyckx en Marcel Debast komen als versterking over van “Palette d’Acier de Clabecq” en Willy Bogaerts komt als versterking van Aarschot. De sportieve opgang van de club begint. We promoveren in de Belgische Tafeltennisbond met de A-ploeg naar 2de provinciale met Willy Lequeue, Erwin Demol, Wim Caerels en Willy Massien.
Lembeek wordt ondertussen een van de 3 fusiegemeenten van stad Halle. Voorzitter Roland Mels droomt hardop van een eigen lokaal en onderhandelt meermaals met het stadsbestuur, voor ons daarbij gesteund door Oscar Decoster, toenmalig Lembeekse schepen van o.a. gebouwen.
In KVKT speelt St.-Veroon A vier maal op rij kampioen in eerste afdeling en wint drie maal de beker van het Bisdom.
Marcel Debast van schrijnwerkerij Debast schenkt de club een eerste grote wit-rode vlag met een massieve vlaggenstok in bamboehout. Kunstsmid Willy Luyckx smeedt een koperstukje met 2 pingpongpaletten in verwerkt als top van de vlaggenstok.
Het prille begin
In het seizoen ‘67-‘68 werden de eerste stappen gezet in competitieverband in KVKT.
Jacques Deryckere en huidig speler Bruno Demaeseleer werden toen Brabants kampioen dubbelspel NG. Andere spelers toen o.a. waren Willy Denayer, Fred Deryckere en Fernand Mels.
Na een jaartje hield men het echter voor bekeken.
In de oudleerlingenbond met bestuursleden J. Van Bellinghen en Willy Luyckx, broer van Henri Luyckx, werd ondertussen ook op zaterdagnamiddag gevoetbald op de “Patersweide”, de huidige locatie van FSC Lembeek naast de Zenne in de Heldenstraat.
In het zaaltje werd ondertussen gebiljart, gekaart en getafelvoetbald onder toezicht van broeder directeur Urbaan, later van broeder Albertinus en onder impuls van ere-voorzitter-stichter Henry Luyckx, zelf oudleerling en turner, werd er gepingpongd.
Hier ligt de bakermat van onze tafeltennisclub !
Voorgeschiedenis
De parochiale Sint-Veroonschool voor jongens, gesticht in 1910, en het domein van het vroegere zeventiende eeuwse “kasteel Richardot” met gebouwencomplex en park in de Zennemeander in het centrum van de gemeente, spelen een belangrijke rol in ons ontstaan.
Reeds in de beginjaren ’60 werd er recreatief gepingpongd in Lembeek.
Dit gebeurde in één van de ondertussen afgebroken vleugels van het kasteel, namelijk in het laagste bijgebouw naast het “Internencomplex” in de Gasthuisstraat. In dit gebouw bevonden zich de turnzaal en het feestzaaltje van de lagere Sint-Veroonschool van de Broeders der Christelijke Scholen.

stveroonschool

Sint Veroon School

De eerste zaal met houten vloer, wandrek ken en een aantal turntoestellen deed dienst als turnzaal van de lagere school en als oefenlokaal van de plaatselijke turnvereniging. Hier ligt de wieg van de Koninklijke Sint-Veronus Turnkring van Lembeek.
De tweede zaal met stenen vloer was eigenlijk het feestzaaltje van de lagere school. Hier werd cultureel vergaderd, waren de rapportuitdelingen, was er toneel, film en ontspanning voor de leerlingen en gingen ook de eerste eetkermissen van parochiale verenigingen door. Dit zaaltje van de Broeders deed ook dienst als ontspanningslokaal voor de oudleerlingen op zaterdagnamiddag en later ook op zondagvoormiddag, na de repetitie van het trompetterskorps van de turnkring. In dit zaaltje met toogkast naast de inkomdeur, stonden enkele tafels om te kaarten, een tafelvoetbalspel, 2 biljarten, een schuifbiljart en ook 2 pingpongtafels. Hier werd er voor het eerst recreatief gepingpongd.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes